Products Center

sự chú ý tại các thị trường quốc tế.

Tại saoChọn chúng tôi

2008-Srarted-exporting-market..jpg
2007-Inoco-filter-was-estabtlished..jpg

Mệt mỏi vì nhìn vào hình ảnh và nội dung?
Xem video tuyệt vời của chúng tôi

Hãy nghe tiếng nói từ khách hàng của chúng tôi

Hồ sơ công ty

Về chúng tôi

YNT Petrochemical Máy móc thiết bị Công ty TNHH

như là một công ty con được thành lập bởi Vô Tích Aochi Lọc Thiết bị Công ty TNHH vào tháng Tư năm 2007 ở Vô Tích, Trung Quốc, là một trong những hàng đầu trong nước ...